Unikátní řízený vrt pod Vltavou: protažení kabelových chrániček

Protažení kabelových chrániček pod Vltavou

Společnost EQUANS (ještě po názvem ENGIE Services) provedla jako první firma řízený vrt pod Vltavou na území Prahy. Bylo provedeno protažení čtyř kabelových chrániček HDPE 3x DN 250mm a 1x DN 160mm pod korytem řeky Vltavy v Praze 7 – Troja v celkové délce 186m. Chráničkami jsou protaženy napájecí kabely VN a optokabel pro budoucí novou ÚČOV pro Prahu (Ústřední Čistírna Odpadních Vod).  Zatahovaná délka potrubí byla 186m.

Technologie: vrt byl proveden technologií řízeného horizontálního vrtání

Zákazník: PREdistribuce, a.s.

Realizace: 06/2012