VORONĚŽ OAO Voroněžsyntezkaučuk, Rusko: dodávka elektročásti chladící věže

V rámci projektu byla realizována dodávka úplné elektročásti chladící věže FANS typu CTV-50IV. Chladicí věž je vybavena čtyřmi asynchronními motory s převodovkou. Součástí dodávky byla výroba rozvaděčů MCC vybavených frekvenčními měniči a rozvaděče řídicího systému na bázi PLC Simatic S7-300. V rozsahu našich služeb byla úplná realizace od přípravy projektové dokumentace, přes dodávka rozvaděčů, kabelových tras, osvětlení, zemnění, bleskosvodu, kabelů a prvků MaR, až po šéfmontáž, přípravu a oživění SW.

Technologie: Chladící věž CTV-50IV, rozvaděče NN, MaR, řídicí systém SIMATIC, šéfmontáž

Zákazník: FANS, a. s.

Realizace: 2012