Měření intenzity osvětlení                    

V rámci technických kontrol a revizí provádíme mimo jiné i měření intenzity osvětlení vnitřních i vnějších pracovních prostorů.

Intenzita osvětlení se měří z důvodu zachování zrakové pohody při pracovních činnostech. Každý z nás si dokáže přestavit, jak nepříjemné je číst v šeré místnosti. Proto je intenzita osvětlení na pracovištích, ale i na chodnících či vozovkách ošetřena zákony, vyhláškami a technickými normami – a není jich málo. Odborník se potřebuje orientovat v předpisech od Zákoníku práce přes hygienické limity Ministerstva zdravotnictví (např. ve školách a školkách) až například po osvětlení povrchových lomů nebo naopak bytových domů) až po soubor norem ČSN EN 12 464, které řeší hodnoty intenzity pro konkrétní pracoviště.

Požadavky na intenzitu osvětlení bývají řešeny už ve fázi projektové dokumentace, kde se při návrhu osvětlení uvažuje s technickými požadavky a jsou navrhována příslušná svítidla. Proto jsou součástí projektové dokumentace takzvané izoluxní plány, kde je patrno, jaké jsou předpokládané hodnoty. Naše technická kontrola následně v ideálním případě jen provede kontrolní měření sítě bodů v požadovaném prostoru.

Měření se provádí tzv. luxmetrem – přístrojem, který je opatřen fotodiodou, která plní funkci snímacího prvku. Výstupem z přístroje je přehledný displej, ze kterého je přímo odečítána číselná hodnota v luxech. 

Tyto služby zajišťuje divize Energetická infrastruktura, rádi za vámi přijedeme na jakoukoliv lokalitu v České republice.

 

Přímý kontakt

Michal Prokša - vedoucí oddělení
Tel: +420 602 341 340
michal.proksa@equans.com 

Petr Votrubec - zkušební technik
Tel: +420 737 877 437
petr.votrubec@equans.com