Měření ztrátového činitele tg δ a parciálních výbojů

Měření kabelů, motorů a transformátorů k diagnostice parciálních (částečných) výbojů a tangent delta (tg d).

Měření parciálních výbojů

Co jsou parciální výboje? Dle definice ČSN to jsou elektrické výboje, které přemosťují jen částečně izolaci mezi elektrodami, které jsou na různých potenciálech. Ještě se dále rozdělují, ale společným znakem jsou destruktivní účinky na izolační systém, čímž se snižuje spolehlivost a životnost zařízení. Proto je trendem dnešní doby věnovat diagnostice zařízení zvýšenou péči, kdy je možno konstatovat stav měřeného zařízení a predikovat vývoj do budoucna. Péče o zařízení se pak odráží ve snížení nákladů při neočekávaných poruchách a nehodách zařízení.

Měření ztrátového činitele (tan δ)

Stárnutím izolace dochází v kabelu ke ztrátám. Ke ztrátám přispívá také tepelné přetížení, vniknutí vlhkosti nebo špatně zpracované spojky a koncovky. Tyto procesy probíhají v průběhu delší doby. Měření ztrátového činitele při frekvenci 0,1 Hz umožňuje jako integrální měřicí metoda spolehlivě odlišit nové, slabě a silně zestárlé kabely. Při měření se porovnávají absolutní mezní hodnoty s referenční hodnotou tan δ. Měření umožňuje definovat individuální kritéria hodnocení a vytvářet referenční databázi. Výhoda diagnostického systému spočívá v tom, že lze mezní hodnoty příslušné kabelové trasy exportovat a dále zpracovávat pomocí ovládací aplikace.

Tyto služby zajišťuje divize Energetická infrastruktura, rádi za vámi přijedeme na jakoukoliv lokalitu v České republice.

 

Přímý kontakt

Michal Prokša - vedoucí oddělení
Tel: +420 602 341 340
michal.proksa@equans.com 

Petr Votrubec - zkušební technik
Tel: +420 737 877 437
petr.votrubec@equans.com