Projekční činnost                                  

EQUANS jako specialista v oblasti energetických řešení zajišťuje projektování a kompletní projektovou dokumentace jak v rámci celých projektů, tak i samostatně jako službu externím klientům z řad energetických, průmyslových a stavebních firem, architektonických kanceláří i koncových zákazníků.

Díky zkušenostem napříč širokým spektrem projektů disponuje EQUANS týmem odborníků na silnoproudé (na hladinách NN, VN a VVN) a slaboproudé technologie, MaR, průmyslovou automatizaci, ovládací rozvaděče a řídící systémy.

Všechny fáze projektu

 • technologické části - kompletní projekční příprava silových částí rozvoden, elektráren, tepláren a průmyslových závodů
 • řídicí systémy - kompletní projekční příprava řídicích systémů, ochran, měření a komunikace pro rozvodny, elektrárny, teplárny a průmyslové závody
 • systémy chránění - úplné systémy ochran, výpočty, revize, projece
 • stavební části - kompletní projekční příprava stavebních částí nebo stavebních úprav

  

Všechny typy projektové dokumentace a poradenství

 • autorský dozor,
 • studie proveditelnosti,
 • zadání stavby, dokumentace pro územní řízení,
 • dokumentace pro stavební řízení,
 • zpracování projektové dokumentace v plném rozsahu i v systému 3D,
 • pasportizace projektové dokumentace,
 • prováděcí dokumentace,
 • dokumentace skutečného stavu,
 • provozní dokumentace,
 • poradenství.

Vyřízení formálních záležitostí

Software dle nejnovějších požadavků

 • E-Plan 8, Elcad, AutoCAD, Mechanical 3D, Ruplan,
 • specializovaný SW pro výpočty osvětlení, výpočty rizik pro hromosvody, SICHR, …
 • KROS PLUS – rozpočtový software pro tvorby rozpočtů s databází cen prvků od PRE a ČEZ,
 • Bentley Power Map,
 • ProGeo - výkonný nástroj umožňující zpracování geodetických měření,
 • HSI TOOLS – nadstavba Bently Power Map V8, která obsahuje nástroj pro kontrolu grafických dat a jejich vlastnosti ve výkresu,
 • GISOFT – umožňuje práci s daty z katastru nemovitostí.

Odbornost

Projektování různých technických systémů, např.

 • EPS – Esser, Siemens, Schrack Seconet, Lites.
 • NZS (dříve evakuační rozhlas) – Esser, Toa.
 • PZTS (dříve EZS) – Siemens, Honeywell.
 • Detekční systémy – JTO.
 • CCTV – Siemens, Samsung, Ateas, Sony, AVer, Dahua, Avigilon.
 • ACS – Siemens.
 • Inteligentní elektroinstalace – Loxone, KNX, Legrand, Ego-n.

Na všechna výše uvedená disponujeme odpovídajícími certifikáty.

Veškerá zpracovaná dokumentace odpovídá v podrobnosti a členění vyhl. 499/2009 Sb.

Velká část projektantů jsou autorizovanými osobami ČKAIT dle zákona č. 360/92Sb,disponujeme autorizací autorizovaný technik a autorizovaný inženýr.

 

Přímý kontakt

Tel.: +420 267 054 909
obchod.cz@equans.com