Projekční činnost

ENGIE jako specialista v oblasti energetických řešení zajišťuje projektování a kompletní projektovou dokumentace jak v rámci celých projektů, tak i samostatně jako službu externím klientům z řad energetických, průmyslových a stavebních firem, architektonických kanceláří i koncových zákazníků.

Projektování ENGIE

Díky zkušenostem napříč širokým spektrem projektů disponuje ENGIE týmem odborníků na silnoproudé a slaboproudé technologie, MaR, průmyslovou automatizaci, ovládací rozvaděče a řídící systémy.

Všechny fáze projektu

 • Technologické části - kompletní projekční příprava silových částí rozvoden, elektráren, tepláren a průmyslových závodů
 • Řídicí systémy - kompletní projekční příprava řídicích systémů, ochran, měření a komunikace pro rozvodny, elektrárny, teplárny a průmyslové závody
 • Systémy chránění - úplné systémy ochran, výpočty, revize, projece
 • Stavební části - kompletní projekční příprava stavebních částí nebo stavebních úprav

Všechny typy projektové dokumentace a poradenství

 • Autorský dozor
 • Studie proveditelnosti
 • Zadání stavby, dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební řízení
 • Zpracování projektové dokumentace v plném rozsahu i v systému 3D
 • Pasportizace projektové dokumentace
 • Prováděcí dokumentace
 • Dokumentace skutečného stavu
 • Provozní dokumentace
 • Poradenství

Vyřízení formálních záležitostí

Software dle nejnovějších požadavků

 • E-Plan 8, Elcad, AutoCAD, Mechanical 3D, Ruplan
 • Specializovaný SW pro výpočty osvětlení, výpočty rizik pro hromosvody, SICHR, …
 • KROS PLUS – rozpočtový software pro tvorby rozpočtů s databází cen prvků od PRE a ČEZ
 • Bentley Power Map
 • ProGeo - výkonný nástroj umožňující zpracování geodetických měření
 • HSI TOOLS – nadstavba Bently Power Map V8, která obsahuje nástroj pro kontrolu grafických dat a jejich vlastnosti ve výkresu
 • GISOFT – umožňuje práci s daty z katastru nemovitostí

Odbornost

Projektování různých technických systémů, např.

 • EPS – Esser, Siemens, Schrack Seconet, Lites
 • NZS (dříve evakuační rozhlas) – Esser, Toa
 • PZTS (dříve EZS) – Siemens, Honeywell
 • Detekční systémy – JTO
 • CCTV – Siemens, Samsung, Ateas, Sony, AVer, Dahua, Avigilon
 • ACS – Siemens
 • Inteligentní elektroinstalace – Loxone, KNX, Legrand, Ego-n,

Na všechna výše uvedená disponujeme odpovídajícími certifikáty.

Veškerá zpracovaná dokumentace odpovídá v podrobnosti a členění vyhl. 499/2009 Sb.

Velká část projektantů jsou autorizovanými osobami ČKAIT dle zákona č. 360/92Sb,disponujeme autorizací autorizovaný technik a autorizovaný inženýr.

 

Reference

Ronal Jičín: elektroinstalace v nové lakovně
Ronal Jičín: elektroinstalace v nové lakovně Více >

Rozvodna TR 110/22 kV Třeboradice: kompletní rekonstrukce
Rozvodna TR 110/22 kV Třeboradice: kompletní rekonstrukce Více >

AGC Flat Glass Czech: projekty v teplickém závodě
AGC Flat Glass Czech: projekty v teplickém závodě Více >

 

Přímý kontakt

Tel.: +420 267 054 909
obchod@engie.com