Zkoušení a diagnostika kabelů            

Před prvním a opětovným uvedením do provozu se na místě použití v souladu s normami testuje funkčnost a spolehlivost zemních kabelů.

Zkoušení kabelů

Před prvním a opětovným uvedením do provozu se na místě použití v souladu s normami testuje funkčnost a spolehlivost zemních kabelů. Kabely sice před dodáním testuje i výrobce, není ale vyloučeno, že nedojde k jejich poškození při pokládce. Vadné mohou být také spojky nebo koncovky. Provedení zkoušky je pro stavební firmy provádějící pokládku a pro provozovatele sítě často povinné. Ke kabelu se typicky na určitou dobu připojuje napětí odpovídající mnohonásobku napětí jmenovitého. Výsledkem zkoušky je prostý výrok „v pořádku /není v pořádku“. Se speciálními přístroji lze zkoušet jak starší druhy kabelů, tak nejnovější kabelové konstrukce.

Diagnostika kabelů

Diagnostika kabelů značně přesahuje rámec výroku „v pořádku /není v pořádku“, poskytovaného při zkoušení momentální provozní spolehlivosti kabelového systému. Diagnostika poskytuje přesnou analýzu skutečného a výhledového stavu izolace kabelového systému. Diagnostika kabelů slouží k prevenci a ochraně před výpadky a zejména k optimálnímu plánování údržby na základě stavu, definovanému také zkratkou CBM (Condition Based Maintenance). Cílem je provádět údržbu jen tehdy, kdy je také skutečně zapotřebí. Provádět údržbu na základě provozní doby nebo četnosti chyb na kabelové trase není optimální. Potřebné informace poskytuje měření ztrátového činitele (tan δ) a diagnostika částečných výbojů (PD). Tyto nedestruktivní metody využívají zkušební napětí VLF. Analýzy lze ukládat do databáze kabelů, z čehož vyplývá možnost sestavovat analýzy trendu. Diagnostické technologie lze použít jak s tradičními kabely s izolací z papírové hmoty, tak s nejmodernějšími kabely s plastovou izolací EPR/XLPE.

Tyto služby zajišťuje divize Energetická infrastruktura, rádi za vámi přijedeme na jakoukoliv lokalitu v České republice.

 

Přímý kontakt

Michal Prokša - vedoucí oddělení
Tel: +420 602 341 340
michal.proksa@equans.com 

Petr Votrubec - zkušební technik
Tel: +420 737 877 437
petr.votrubec@equans.com