Správa nemovitostí                               

IFMA definuje Správu nemovitostí jako profesi, která zahrnuje mnoho disciplin zajišťujících funkčnost prostředí prostřednictvím integrace lidí, místa, procesů a technologie.

Facility mgmt – metoda, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd. Naše společnost poskytuje své know-how nezbytné k úspěšnému managementu, širokou škálu služeb správy nemovitostí a řešení pro komerční, residenční nemovitosti, hotely, nemocnice, průmyslové a logistické areály a veřejné instituce.

Na dodávku komplexních služeb správy nemovitostí pohlížíme jako na otázku trvalé spolupráce při:

 • poskytování efektivních služeb na základě dohodnutých cílu SLA ( Dohodě o poskytnutí služeb),
 • čerpání služeb, oprav, materiálů od schválených dodavatelů,
 • udržování dokumentace a zaznamenávání všech úkolů pomocí software CAFM naší společnosti,
 • zajištění dodržování požárních předpisů, předpisů týkajících se ochrany zdraví a životního prostředí,
 • zaznamenávaní KPIs – Klíčových indikátorů pro udržitelný reporting,
 • přípravě rozpočtu a doporučení investic.

Služby

Máme kapacitu vykonávat veškerou technickou správu nemovitostí a starat se o následující služby zajišťované prostřednictvím jiných prověřených společností:

 • vnitřní a vnější úklid budov,
 • krajinářství (úprava zeleně),
 • úklid sněhu a služby v zimním období,
 • ostraha,
 • poštovní služby,
 • recepce,
 • stěhování a plánování využití prostoru,
 • kopírování, tisk,
 • klíče a průkazky,
 • správa jednacích místností,
 • hubení škůdců,
 • catering,
 • zásobování.

Přidaná hodnota

Služby poskytované naší společností ve sféře Správy nemovitostí přináší následující výhody:

 • jediný partner pro veškeré služby,
 • jasné komunikační kanály, reporting,
 • snadnější kontrola financí,
 • naprosté dodržování předpisů týkajících se požární ochrany, ochrany zdraví, hygieny a životního prostředí,
 • zákazník může plně soustředit své zdroje na „core business“ jádro své obchodní činnosti,
 • flexibilita.

Přímý kontakt

EQUANS Optimal s.r.o.
Tel. +420 222 590 510
facility.cz@equans.com

EQUANS Facility s.r.o.
Tel. +420 267 054 816
facility.cz@equans.com