Technická správa nemovitostí              

Disponujeme rozsáhlými zkušenostmi v poskytováním Technické správy nemovitostí.

Jsme profesionální technická společnost, která úzce spolupracuje se svými zákazníky:

 • zajišťuje bezpečný a pohodlný provoz a zajištění chodu veškerého technického zařízení,
 • zajišťuje obecnou údržbu a správu budov,
 • vede a optimalizuje náklady související s technickým provozem budov,
 • zajišťuje provedení všech povinných činností souvisejících s provozem budov.

Zaměstnanci naší společnosti jsou pravidelně školenými odborníky a techniky, kteří využívají ke své práci nejmodernější zařízení a technologie a pracují s:

 • elektrickými zařízeními s vysokým i nízkým napětím,
 • topením, větráním, klimatizací,
 • vodovodními instalacemi, kanalizací,
 • požární výbavou a prostředky ochrany života,
 • automatickými a průmyslovými zařízeními.

Využíváme při své práci software CAFM, což je AFM aplikace společnosti Alstanet.

Služby

Spektrum služeb technické správy nemovitostí poskytovaných naší společností zahrnuje:

Technické služby

 • každodenní provoz: zajištění denní správy budov, plán denních činností, kontroly zařízení, zápis technických parametrů,
 • preventivní údržba: pravidelné revize, kontroly technických zařízení,
 • nepřetržitý dispečink: 24hodin denně, 365 dní v roce technická podpora v místě,
 • nepřetržitá první pomoc: identifikace problému, oprava, opatření k zabránění vzniku škod,
 • opravy a instalace: identifikace potřeb, návrh, nabídka, zajištění materiálu a lidských zdrojů, provedení, školení personálu a předání,
 • povinné inspekce: závazné inspekce a revize technologických zařízení stanovené normami a nařízeními,
 • generální inspekce a opravy: velká revize zařízení a velké opravy prováděné v intervalech doporučených výrobcem,
 • náhradní díly a spotřební materiál.

Technické administrativní služby

 • správa a kontrola medií,
 • bezpečnost práce a protipožární opatření,
 • technický dozor a zhodonocení aktiv,
 • vyřízení škodních událostí a záruk,
 • plánování středně a dlouhodobého rozpočtu.

Přidaná hodnota

Služby technické správy nemovitostí vám přinesou následující:

 • ochranu a zhodnocení majetku,
 • jasné náklady a průhlednost rozpočtu,
 • naprosté dodržení norem a nařízení týkajících se BOZP a ochrany životního prostředí,
 • plynulost obchodních činností,
 • dlouhodobou spolupráci,
 • celkové usnadnění fungování společnosti.

Přímý kontakt

EQUANS Optimal s.r.o.
Tel. +420 222 590 510
facility.cz@equans.com

EQUANS Facility s.r.o.
Tel. +420 267 054 816
facility.cz@equans.com