Transformovna Karlín

V loňském roce dokončilo ENGIE mnoho zajímavých zakázek. Tentokrát bychom Vám rádi představili výstavbu nové transformovny 110/22 kV Praha – Karlín.

Transformovna je napájena smyčkově dvěma kabely 110 kV, které jsou do budovy zaústěny kabelovým tunelem KT Karlín jámou J33 zakončenou v samostatné místnosti 1. PP objektu transformovny. Napájecí kabely jsou součástí samostatné stavby. V transformovně je umístěna nová rozvodna 110 kV. 

Jedná se o plynem izolovanou hermeticky uzavřenou rozvodnu vnitřního provedení SIEMENS, se dvěma systémy přípojnic se spínačem přípojnic a podélným dělením, v rozsahu 2 odboček kabelových vývodů, 3 odboček transformátorů a 2 polí měření na přípojnicích. Ochrana před dotykem živých částí je provedena izolací. Dále jsou v transformovně tři krytá stanoviště výkonových transformátorů 110/22 kV o výkonu 63 MVA. V první fázi jsou osazeny pouze dva transformátory KONČAR T101 a T102. Ve 2. NP je umístěna rozvodna 22 kV. Rozvodna SIEMENS je skříňová dvousystémová, podélně dělená na tři sekce umístěné ve společném prostoru. Jmenovitý proud přípojnic, odboček přívodů a spínačů 2000 A, odboček vývodů 630 A. Zkratová odolnost rozvodny bude 20/50 kA. V této fázi projektu jsou instalovány 2 sekce. 

ENGIE je jeden z předních světových dodavatelů energií a řešení v oblasti technické infrastruktury a energetických služeb v energetice, průmyslu a správě budov. V České republice ENGIE nabízí projektové a energetické poradenství, elektroinstalace v průmyslu a energetice, technologie inteligentních budov, realizace investičních celků, inženýring, průmyslovou automatizaci, facility management, služby vedoucí k zefektivnění energetického hospodářství a prodej plynu a elektrické energie. V rámci Skupiny ENGIE v ČR působí ENGIE Services a.s., Tractebel Engineering a.s. a ENGIE Energy Management CZ s.r.o.

Zpět na newsletter >>