Zdravotnictví a farmacie                       

Náročné podmínky zdravotnictví a farmacie jsou pro EQUANS prestižní záležitostí. Zvýšené nároky zákazníků v tomto oboru potvrzují vysokou kvalifikaci a kompetence našich pracovníků.

Provozovatelé zdravotnických zařízení musí zajistit to, že dodávka služeb jako je správa nemovitosti, údržba klinických pracovišť a zařízení, ostraha, stravování pacientů i zaměstnanců a péče o prostředí je prováděna kvalitně a zároveň ekonomicky.

Spolupráce v oblasti zdravotnictví přináší tyto výhody:

  • maximalizuje životnost a výkonnost zdravotnického zařízení vytvořením úsporných opatření týkajících se spotřeby energie, práce a materiálů,
  • poskytuje větší kontrolu a monitorování majetku a za užití software CAFM – AFM od společnosti Alstanet,
  • napomáhá provoznímu rozpočtu, kontrolingu a investičnímu plánování,
  • zajišťuje, že zdravotnické zařízení je v plném souladu se směrnicemi týkajícími se BOZP a PO, ochrany životního prostředí a ostatních zákonů.

U našich klientů se zaměřujeme na zajištění plynulosti chodu zdravotnických zařízení tím, že:

  • uzavíráme dohody o provedení služeb (SLA), které jasně definují reakční dobu, mobilizaci jednotlivých řemesel,
  • provozujeme technologická zařízení tak, aby byly neustále splňovány klimatizační hodnoty kvality vzduchu,
  • se soustředíme na prevenci, která minimalizuje výpadky, nefunkčnost zařízení a minimalizuje náklady na opravy,
  • připravujeme krizový plán pro případ nouze.

Přímý kontakt

EQUANS Optimal s.r.o.
Tel. +420 222 590 510
facility.cz@equans.com

EQUANS Facility s.r.o.
Tel. +420 267 054 816
facility.cz@equans.com