Informace pro oznamovatele

Vnitřní oznamovací systém Equans

Informace pro oznamovatele podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů