Služby

Naše odbornost

Projekční činnost

Jsme specialisty v oblasti energetických řešení zajišťuje projektování a kompletní projektovou dokumentace jak v rámci celých projektů, tak i samostatně jako službu externím klientům z řad energetických, průmyslových a stavebních firem, architektonických kanceláří i koncových zákazníků.
Naše odbornost

Měření a diagnostika

Disponujeme odborníky na silnoproudé i slaboproudé technologie a MaR
Naše odbornost

Inženýring a geodézie

Disponujeme týmem odborníků na inženýrskou činnost při projektování a realizaci staveb, která zahrnuje zajištění všech dokladů pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, územního souhlasu, ohlášení stavby, kolaudace apod. Součástí služeb je i inženýrská geodézie.
Naše odbornost

Technický facility management

Equans nabízí komplexní technický a facility management nezbytný pro efektivní a hospodárné vedení průmyslových provozů i nemovitostí s ohledem na individuální potřeby klienta.